Feb 232013
 

Hiện tại ở Thừa Thiên Huế có các tuyến xe buýt sau:

- Tuyến số 1: Bến xe phía Nam – Bến xe phía Bắc

- Tuyến số 2: Bến xe phía Nam – chợ Phú Bài

- Tuyến số 3: Bến xe phía Nam – Thuận An

- Tuyến số 4: Bến xe phía Nam – An Lỗ

- Tuyến số 5: Bến xe phía Nam (Bắc) – chợ Tuần

- Tuyến số 6: Siêu thị Big C – Ga Truồi (miễn phí, dành cho khách mua sắm tại Big C)

- Tuyến số 7: Siêu thị Big C – thị trấn Phong Điền (miễn phí, dành cho khách mua sắm tại Big C)

- Tuyến số 8: Siêu thị Big C – thị trấn Sịa (miễn phí, dành cho khách mua sắm tại Big C)

Xem thêm:

- Sợ đồ các tuyến xe buýt tại Thừa Thiên Huế