Mar 272013
 

Lượt đi: Khu Bình Minh – Bưu điện tỉnh – Ngã ba Voi – Bệnh viện tỉnh – Nông Cống – Như Thanh.

Lượt về: Như Thanh – Nông Cống – Bệnh viện tỉnh – Ngã ba Voi – Bưu điện tỉnh – Khu Bình Minh.

- Giờ chạy: 5h00 – 20h00

- Giãn cách: 20 phút/chuyến

Đơn vị đảm nhận:

Công ty TNHH Vĩnh Quang

Xem thêm:

Các tuyến xe buýt tại Thanh Hóa