Mar 052013
 

Lượt đi : Bến xe Quận 8 – Quốc lộ 50 – Bến Cầu Nổi.

Lượt về : Ngược lại.

• Loại hình hoạt động: Buýt không trợ giá

• Cự ly: 39 km

• Số chuyến: 112 chuyến/ngày

• Thời gian hoạt động: 4h30 – 18h30

• Thời gian chuyến: 70 phút

• Thời gian giãn cách: 15-20 phút/chuyến

• Loại xe: 55 chỗ

• Giá vé:

- Hành khách đi lại dưới 1/3 cự ly tuyến:

Giá vé 5.000đồng/ Hành khách /lượt

- Hành khách đi lại từ 1/3 đến dưới 2/3 cự ly tuyến:

Giá vé 7.000đồng/ Hành khách /lượt.

- Hành khách đi lại từ 2/3 đến suốt tuyến:

Giá vé 12.000đồng/ Hành khách /lượt.

Đơn vị đảm nhận:

- HTX Vận tải Số 4, ĐT: 39.691.377

- HTX Vận tải Liên tỉnh và Du lịch Việt Thắng, ĐT: 38.551.921

- HTX Xe khách liên tỉnh Miền Tây, ĐT: 3.8.750.193

Xem thêm:

Các tuyến xe buýt khác tại thành phố Hồ Chí Minh